Thông tin yêu cầu

TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ CHI TIẾT :

KHỐI THƯƠNG MẠI DÂN SỰ KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG
Tel : 024 73038687 - Ex 306 Tel : 024 73038687 - Ex 306
Fax : 024 73048687 Fax : 024 73048687
Mobile: 0982036797 Mobile: 0912241980
Email: haonguyen.pca@gmail.com Email: phucchauan@fpt.vn