14 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM SEMPA

SCE - Model

BƠM HAI CỬA HÚT

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 10.000 m3/h
Cột áp tối đa : 180m

MÁY BƠM SEMPA

ARS - D Model

BƠM ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 140 m3/h
Cột áp tối đa : 200m
 

MÁY BƠM SEMPA

SP - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 100 m3/h
Cột áp tối đa : 250m

MÁY BƠM SEMPA

TKF-M Model

BƠM TRỤC NGANG BÁN RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...

Lưu lương :550 m3/h
Cột áp tối đa : 105m

14 sản phẩm được tìm thấy