38 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM SEMPA

SCE - Model

BƠM HAI CỬA HÚT

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 10.000 m3/h
Cột áp tối đa : 180m

MÁY BƠM SEMPA

ARS - D Model

BƠM ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 140 m3/h
Cột áp tối đa : 200m
 

MÁY BƠM SEMPA

SP - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 100 m3/h
Cột áp tối đa : 250m

MÁY BƠM SEMPA

DPT Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng đến : 3400m3/h

Cột áp : 90 m


MÁY BƠM SEMPA

TKF-M Model

BƠM TRỤC NGANG BÁN RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...

Lưu lương :550 m3/h
Cột áp tối đa : 105m

MÁY BƠM SEMPA

DPT Model.

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 3400 m3/h

Cột áp : 90 m


MÁY BƠM SEMPA

DPT Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 3400 m3/h

Cột áp : 90 m


MÁY BƠM SEMPA

TKF - Model

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Dân dụng 
• Mỏ, Rừng

Lưu lượng : 1750 m3/h

Cột áp : 160m


MÁY BƠM SEMPA

SCE Model

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng
Lưu lương : 0.000 m3/h
Cột áp tối đa : 180m

MÁY BƠM SEMPA

SP Model

BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG

detaildetail
Công dụng chính

• Building
• Nhà máy công nghiệp           Lưu lượng : 100 m3/h
• Dân dụng                              Cột áp : 250m
• Mỏ, Rừng


38 sản phẩm được tìm thấy