38 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM VERSAR

VS - Model

BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG

detaildetail
Công dụng chính

• Building
• Nhà máy công nghiệp           Lưu lượng : 180 m3/h
• Dân dụng                              Cột áp : 320m
• Mỏ, Rừng


MÁY BƠM VERSAR

SP - Model

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN

detaildetail
Công dụng chính
 • Cấp nước sạch từ giếng sâu
 • Cung cấp nước thành phố và công nghiệp
 • Thủy lợi và các ứng dụng nông nghiệp khác
 • Hệ thống chữa cháy
 • Tăng áp lực trong các tòa nhà cao tầng và các ứng dụng khác

Lưu lượng: 280 m3/h

Cột áp : 625m


BƠM CẤP NƯỚC TIÊU CHUẨN

P - Model

BƠM TRỰC ĐỨNG KIỂU TRỤC DÀI

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát

• Thoát nước Mỏ

Lưu lương : 1500 m3/h
Cột áp tối đa : 250m

MÁY BƠM VERSAR

VH - MODEL

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng

Lưu lượng : 1100 m3/h

Cột áp : 160m


MÁY BƠM VERSAR

VS - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 180 m3/h
Cột áp tối đa : 320m

MÁY BƠM VERSAR

VCF - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
 • Thoát nước bể lọc  
 • Thoát nước mưa và nước suối
 • Nước thải
 • Thủy lợi 
 • Bể lắng

Lưu Lượng : 90m3/h

Cột áp : 38m


MÁY BƠM VERSAR

VCL - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 800m3/h

Cột áp : 45m


MÁY BƠM VERSAR

VCM - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng
• Thoát nước nhà bếp 
• Nước thải Công nghiệp
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 350m3/h

Cột áp : 40m


MÁY BƠM VERSAR

VCW -Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
 • Nước thải nồng độ trung bình
 • Nhiệm vụ nặng nề
 • Công nghiệp
 • Nước mưa
 • Các ứng dụng nước thải có chứa chất rắn mềm hoặc xơ
 • Nước thải tự hoại

Lưu lượng: 100m3/h

Cột áp : 32m


MÁY BƠM SEMPA

TKF - Model

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa                           Lưu lương : 1750 m3/h
• Cứu hỏa                                          Cột áp tối đa : 160m
• Tháp làm mát.. 
.


38 sản phẩm được tìm thấy