THỦY LỢI

Lĩnh vực Thủy lợi:

Qua nhiều năm thành lập và phát triển, bên cạnh các hoạt động cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm cho các tòa nhà, các khu công nghiệp… Công ty Cổ phần Phúc Châu An cũng rất coi trọng lĩnh vực thủy lợi. Với phương châm đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm, công ty đã và đang từng bước triển khai, phát triển kinh doanh nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động thủy lợi.

Chúng tôi có các loại bơm mạnh nhất và đáng tin cậy nhất trong công nghiệp, cung cấp chính xác lưu lượng và áp lực mà bạn cần – với thời gian đáp ứng yêu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia và được phục vụ tận nơi, bảo đảm cho hệ thống bơm của bạn vận hành chính xác như dự định

Chúng tôi dám khẳng định rằng, khi đã chọn sản phẩm của Phúc Châu An, bạn đã chọn một giải pháp bơm chuyên nghiệp nhất cho công tác tưới tiêu.

Một số dự án tiêu biểu đã thực hiện:

-  Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Phú Yên – Mỹ Đức – Hà Nội

- Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Hòa Lạc – Mỹ Đức – Hà Nội

- Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, Đan Hoài – Hà Nội

- Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn – Thạch Thất – Hà Nội

- Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, khôi phục Sông Tích - Hà Nội

- Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu ĐÀo Xá – Mỹ Đức – Hà Nội

- Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Xuân Viên, Gò Sành – Bắc Ninh

-  Cung cấp, lắp đặt máy bơm và thiết bị cơ khí dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Yên Hậu - Bắc Ninh

-  Cung cấp thiết bị Van cửa phai, xi lanh thuỷ lực, đường ống áp lực cho Dự án ĐTXD thuỷ Ngòi hút II

Và một số trạm bơm tưới, tiêu khác tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.