Thông tin sản phẩm : BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH


 

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:

  • Giải pháp thủy lực sáng tạo

  • Tiêt kiệm năng lượng

  • Tùy chọn kết nối đường ống

  • Giải pháp phốt trục

  • Bảo trì dễ dàng

  • Giải pháp cắm thông minh