38 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM VERSAR

VE - MODEL

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...

Lưu lương : 1100 m3/h
Cột áp tối đa : 150m

MÁY BƠM VERSAR

VE-G MODEL

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 1100 m3/h
Cột áp tối đa : 160m

MÁY BƠM VERSAR

SC - Model

BƠM HAI CỬA HÚT

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

VTC - MODEL

BƠM TRỤC ĐỨNG TURBINE

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Thoát nước thải 
• Cứu hỏa 
• Nông nghiệp
Lưu lương : 8000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

VE - MODEL

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Dân dụng 
• Mỏ, Rừng

Lưu lượng : 1100 m3/h

Cột áp : 150m


MÁY BƠM VERSAR

VE - MODEL

BƠM CỨU HỎA ĐỘNG CƠ DIESEL

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Dân dụng 
• Mỏ, Rừng

Lưu lượng : 1200 m3/h

Cột áp : 160m


MÁY BƠM VERSAR

SC / SCV - Model

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

SC - Model

BƠM CỨU HỎA TRỤC NGANG

detaildetail
Công dụng chính
• Building
• Nhà máy công nghiệp 
• Mỏ , Rừng 
• Dân dụng
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

HPM - Model

BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát

• Thoát nước Mỏ

Lưu lương : 1200 m3/h
Cột áp tối đa : 900m

MÁY BƠM VERSAR

VG - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG MỘT TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát

• Thoát nước Mỏ

Lưu lương : 1200 m3/h
Cột áp tối đa : 150m

38 sản phẩm được tìm thấy