1 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM SEMPA

TKF - K Model

BƠM DẦU NÓNG

detaildetail
Công dụng chính

• Hóa chất và hóa dầu

• Nhà máy giấy

• Nhà máy thực phẩm

• Nhà máy nhựa, Caosu và Sợi tổng hợp

• Bếp công nghiệp và truyền nhiệt

• Công nghiệp đệt may, Da giầy

• Công nghiệp Gang, Thép

• Sơn Công nghiệp

• Công nghiệp chế biến nhựa đường và bitum

• Công nghiệp chế biến Gỗ và Nội thất

• Nhà máy truyền nhiệt trên 100 °C

 


1 sản phẩm được tìm thấy