Thông tin sản phẩm : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI


ĐẶC TÍNH

  • Vận hành không bị tắc nghẽn với tính năng "cắt nhỏ" chất thải.
  • Kết cấu chắc chắn.
  • Phớt cơ khí kép trong ngăn chứa dầu.
  • Bộ phận bảo vệ động cơ được tích hợp vào máy.
  • Vận hành tự động.

BIỂU ĐỒ LỰA CHỌN BƠM: