14 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM VERSAR

VE - MODEL

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...

Lưu lương : 1100 m3/h
Cột áp tối đa : 150m

MÁY BƠM VERSAR

VE-G MODEL

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 1100 m3/h
Cột áp tối đa : 160m

MÁY BƠM VERSAR

SC - Model

BƠM HAI CỬA HÚT

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

VTC - MODEL

BƠM TRỤC ĐỨNG TURBINE

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Thoát nước thải 
• Cứu hỏa 
• Nông nghiệp
Lưu lương : 8000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM VERSAR

HPM - Model

BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát

• Thoát nước Mỏ

Lưu lương : 1200 m3/h
Cột áp tối đa : 900m

MÁY BƠM VERSAR

VG - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG MỘT TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát

• Thoát nước Mỏ

Lưu lương : 1200 m3/h
Cột áp tối đa : 150m

MÁY BƠM VERSAR

SP - Model

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN

detaildetail
Công dụng chính
  • Cấp nước sạch từ giếng sâu
  • Cung cấp nước thành phố và công nghiệp
  • Thủy lợi và các ứng dụng nông nghiệp khác
  • Hệ thống chữa cháy
  • Tăng áp lực trong các tòa nhà cao tầng và các ứng dụng khác

Lưu lượng: 280 m3/h

Cột áp : 625m


BƠM CẤP NƯỚC TIÊU CHUẨN

P - Model

BƠM TRỰC ĐỨNG KIỂU TRỤC DÀI

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát

• Thoát nước Mỏ

Lưu lương : 1500 m3/h
Cột áp tối đa : 250m

MÁY BƠM VERSAR

VS - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 180 m3/h
Cột áp tối đa : 320m

MÁY BƠM SEMPA

TKF - Model

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa                           Lưu lương : 1750 m3/h
• Cứu hỏa                                          Cột áp tối đa : 160m
• Tháp làm mát.. 
.


14 sản phẩm được tìm thấy