3 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM EBARA

DML - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 300m3/h

Cột áp : 40m


MÁY BƠM EBARA

DF - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 60m3/h

Cột áp : 18m


MÁY BƠM EBARA

DL - Model

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

detaildetail
Công dụng chính
• Nước thải dân dụng 
• Nước thải công nghiệp 
• Thoát nước mưa

Lưu lượng: 850m3/h

Cột áp : 50m


3 sản phẩm được tìm thấy