3 sản phẩm được tìm thấy

MÁY BƠM EBARA

GS - Model

BƠM TRỤC NGANG RỜI TRỤC

detaildetail
Công dụng chính

• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa                           Lưu lương : 1100 m3/h
• Cứu hỏa                                          Cột áp tối đa : 160m
• Tháp làm mát.. 
.


MÁY BƠM EBARA

CSA / CNA - Model

BƠM HAI CỬA HÚT

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 20.000 m3/h
Cột áp tối đa : 200m

MÁY BƠM EBARA

EVMS - Model

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

detaildetail
Công dụng chính
• Cấp nước công nghiệp          
• Cấp nước điều hòa 
• Cứu hỏa 
• Tháp làm mát...
Lưu lương : 100 m3/h
Cột áp tối đa : 250m

3 sản phẩm được tìm thấy